دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تاجران وسرمایه گذاران ولایت لوگر

محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم ضیاالدین اچکزی عضو هیات مدیره و محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق با تاجران و سرمایه گذاران ولایت لوگر در دفتر مرکزی اتاق دیدار کردند.

تاجران ولایت لوگر ضمن ابراز قدردانی از تلاش های همیشگی و خستگی ناپذیر رهبری اتاق در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، مشکلات و چالشهای موجود این ولایت در بخش  تجارت و سرمایه گذاری را با هیات رهبری اتاق شریک ساختند و خواستار ایجاد نمایندگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور تسهیل خدمات تجارتی در این ولایت گردیدند.

محترم سلطان محمد صافی، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران ولایت لوگر و بعد از استماع مشکلات تاجران مذکور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را خانه مشترک تاجران و سرمایه گذاران کشور خواند و در رابطه به تأسیس نمایندگی اتاق، گفت: ما در مورد تاسیس اتاق در ولایت لوگر همکاری های لازم را مینماییم و وعده سپرد که به زود ترین فرصت این موضوع را با رهبری اتاق شریک ساخته و در زمینه تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید.

محترم میرویس هوتک معاون اداری و مالی هیات عامل، وعده سپرد تا رهنمایی های لازم در رابطه به طرزالعمل ایجاد نمایندگی اتاق، ساختار تشکیلاتی اتاق، معرفی اعضای هیات مدیره و برخی از مسایل دیگر را به منظور تاسیس اتاق در آن ولایت، با ایشان شریک ساخته و هر نوع همکاری مورد نیاز را خواهد نمود.