صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین، بعد از یک وقفه از سر گرفته شد

در نتیجه تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همکاری وزارت صنعت و تجارت اولین محموله صادراتی جلغوزه از طریق دهلیز هوایی توسط شرکت هوایی کام ایر بعد از یک وقفه چند ماهه طی کنفرانس مطبوعاتی با حضورداشت مقامات عالی رتبه حکومت، هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، صادرکنندگان جلغوزه و اعضای سکتور خصوصی از سر گرفته شد.

در کنفرانس مطبوعاتی که به این منظور در میدان هوایی بین المللی کابل برگزار شد، محترمان: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا و مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت، محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره و خان جان الکوزی، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، تاجران و اعضای سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان و حضار در این کنفرانس، با ابراز خرسندی از آغاز صادرات جلغوزه به کشور چین از طریق دهلیز هوایی،  از همکاری وزارت و صنعت، ارگان های ذیربط حکومت و شرکت هوایی کام ایر در این راستا اظهار قدردانی نمود.

آقای مهمند، صادرات از طریق دهلیز هوایی را یک قدم مهم در جهت رشد صادرات افغانستان دانسته گفت که اتاق در هماهنگی با تاجران و ارگان های ذیربط حکومت تلاش می کند صادرات جلغوزه را در سال روان تا ده هزار تن افزایش دهد. وی افزایش صادرات را در ثبات ارزش پول افغانی مهم خوانده افزود: اتاق سعی می کند تا در همکاری با ارگانها ی ذیربط حکومت مانع قاچاق جلغوزه به خارج از کشور شده و علاوه بر صادرات از طریق دهلیز هوایی از سایر مسیرهای زمینی به چین و سایر کشورها صادرات جلغوزه را افزایش دهد.

معاون اول هیات مدیره اتاق، افزود: با استفاده از فرصت خوب امنیتی و از بین رفتن فساد در کشور، باید تلاش صورت گیرد که بتوانیم کشور را از یک اقتصاد کاذب به سوی اقتصاد پایدار و واقعی سوق دهیم.

محترم ملا عبدالغنی برادر، از آغازمجدد  صادرات جلغوزه به کشور چین استقبال نموده و ادامه این روند را از طریق دهلیز هوایی در روابط تجارتی با چین و رشد اقتصادی کشور مهم توصیف کرد.

وی گفت: شورای عالی اقتصادی حکومت همیشه در خدمت تاجران و سرمایه گذاران محترم میباشد و اطمینان میدهیم که حامی واقعی سکتور خصوصی باشیم.

محترم برادر، از اهمیت اتصال راه تجارتی افغانستان از طریق ازبکستان به چین خاصتآ دهلیز هوایی یادآوری کرد گفت: ما تلاش می نماییم تا دهلیزهای هوایی را با سایر کشورها درآینده نزدیک افتتاح نماییم. وی همچنان حمایت قاطع خویش را به حیث معاون شورای عالی اقتصادی از تجارت و سرمایه گذاری ابراز داشت.

محترم قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت از تلاش های مثمر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همکاری شرکت هوایی کام ایر در این زمینه ابراز قدر دانی کرده و از همکاری این وزارت در راستای رشد تجارت و صادرات وعده سپرده گفت: ما تلاش می نماییم تا صادرات جلغوزه را برعلاوه کشور چین به سایر کشورها نیز افزایش دهیم.