ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان اداره سی آر ایس ایس و دون نیوز

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، سلطان محمد معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، خان محمد سرفرازباز رئیس دارالانشای هیات مدیره و خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با محترم امتیازگل رئیس اداره سی آر ایس ایس (CRSS)، محترم افتخار حسین رئیس دون نیوز پاکستان و محترم عبدالرحمن شینواری رئیس مطالعات اقتصادی در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کردند.

در این ملاقات روی توسعه تجارت، چالش های موجود در بخش سرمایه گذاری و ترانزیت، فرصت ها و ظرفیت های موجود در این بخش، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

هیات رهبری هر دوطرف برای ساختن پالیسی ها به منظور تحکیم روابط اقتصادی طرفین بحث کردند.

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روی مسایل تخنیکی چون: تأخیر فعالیت ها در بنادر، تفتیش فزیکی، تسهیل ویزه به تاجران، فراهم نمودن خدمات بود ‌باش برای تاجران، مشکلات بانکی، برخورد مسوولین پاکستانی با مسافرین افغان، عدم اجازه به همکار دریور حین سفر به پاکستان، و سایر مسایل بحث کردند.

همچنان مسوولان هر دو طرف  تاکید کردند که رسانه ها و تاجران در قسمت بهبود روابط اقتصادی هر دو طرف نقش مثبت خود را ایفاء نمایند.