اشتراک رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کنفرانس بین المللی ترانسپورت جاده

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در کنفرانس بین المللی ترانسپورت جاده که به تاریخ ۲۶ الی ۳۰ سپتمبر سال روان در شهرهای تاشکند و سمرقند کشور ازبکستان با حضور تعدادی از مقامات بخش سکتور خصوصی کشور های آسیای میانه، خاور میانه و آسیای جنوبی  برگزار گردید، اشتراک و سخنرانی نموده و از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نمایندگی بعمل آورد.

در این کنفرانس که محترم لطف الله امینی معاون کمیته ترانسپورت اتاق و رئیس اتاق بامیان و همچنان محترم غلام رحمن نبی زاده مسؤل تیر اتاق نیز اشتراک ورزیده بودند، پیرامون فرصت ها و چالش های موجود ترانسپورتی و ترانزیتی در دو بخش (کنفرانس عمومی و نشست تواصل تجارتی ) در شهر تاشکند و سمرقند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این کنفرانس، آقای عطایی ضمن تشریح جایگاه و موقیعت ترانزیتی کشور به عنوان پل ارتباط میان کشورهای آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا، در مورد فرصت های موجود، مشکلات فرا راه ترانزیت و ترانسپورت، ظرفیت سازی در بخش ترانسپورت و راه حل های مشکلات موجود ترانسپورتی و ترانزیتی میان کشور ها صحبت نمود. همچنان طی دیدارهای حاشیوی با رئیس عمومی سازمان بین المللی جاده آقای امبرتو دی پیرتو و آقای سنجر پولوتو رییس موسسه ضامن ازبکستان (Aircuz) در مورد انتقال اولین محموله آزمایشی تحت سیستم تیر دیجیتال میان افغانستان و ازبکستان، جلب همکاری های تخنیکی از طرف سازمان مذکور و راه اندازی برنامه های ظرفیت سازی جهت معیاری سازی شرکت های ترانسپورتی بحث همه جانبه صورت گرفته و ایشان وعده همکاری های قاطع را در زمینه سپردند.

در این کنفرانس، سازمان ترانسپورت بین المللی جاده‌یی و موسسه ضامن تیر کشور ازبکستان در بخش تیر ترانسپورت جاده، از تدویر ورکشاپ های آموزشی به سکتور خصوصی و گمرکات افغانستان در آینده‌ی نزدیک وعده همکاری نمودند.