دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مسوول روابط خارجی انستیتوت (Human Stem Cells)

محترم انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم شفیق‌الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، با محترم ولادمیر سپسی مسوول روابط خارجی انستیتوت هیومان ستیم سیلس دیدار و پیرامون چالش های موجود در سکتور صحت افغانستان، کمبود ادویه جات، عدم عرضه خدمات معیاری در شفاخانه های دولتی و نقش سکتور خصوصی در بهبود وضعیت سکتور صحت صحبت نمودند.

رئیس هیات عامل اتاق از کمک واکسین و ادویه جات توسط انستتیوت  (Human stem cells)از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صحت عامه کشور ابراز قدردانی نموده افزود: ما خواستارحمایت و کمک بیشتر این انستیتوت در قسمت رفع کمبود ادویه جات و فراهم سازی خدمات معیاری برای شفاخانه های دولتی می باشیم.

محترم انجینر سیدجاوید برهان، با تاکید به اهمیت سکتور خصوصی در بهبود وضعیت بخش صحی گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان منحیث پل ارتباطی میان سکتور خصوصی و دوایر دولتی در قسمت بهبود عرضه خدمات صحی به مردم کشور عمل نموده است. وی وعده سپرد که زمینه ملاقات میان انستیتوت (Human stem cells) و مسوولین وزارت صحت عامه را به منظور هماهنگی های بیشتر در این راستا فراهم خواهد کرد.

آقای ولادمیر سپسی وعده سپرد که انستیتوت (Human stem cells) از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان چند میلیون دوز واکسین در بخش های مختلف و برخی از ادویه جات مورد نیاز سکتور صحت را برای وزارت صحت عامه کشور کمک می نماید.