دفتر بنیاد خیریه (حاجی گل اغا پروانی) با حضور داشت هیات رهبری اتاق در پروان افتتاح شد

دفتر بنیاد خیریه «حاجی گل آغا پروانی» تحت ریاست محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز پنجشنبه 14 میزان با حضور داشت هیات رهبری اتاق محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق، خیرالدین مایل احمدی، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، خان جان الکوزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره اتاق، مقامات حکومتی و برخی از اعضای سکتور خصوصی در مرکز ولایت پروان افتتاح شد.

محترم محمد یونس مهمند، در محفل افتتاحیه دفتر این بنیاد ضمن قدردانی از فعالیت مؤثر، مثمر و کمک های بشردوستانه آن به مردم ولایت پروان و نیازمندان سایر ولایات کشور طی سالیان گذشته، ایجاد این دفتر را جهت هماهنگی بیشتر در راستای کمک رسانی به مردم نیازمند کشور مفید و ارزنده دانست.

آقای مهمند افزود: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هیات رهبری آن همیشه تلاش ورزیده است تا ضمن کمک رسانی به نیازمندان سرتاسر کشور به ویژه در شرایط بحرانی و دشوار، با وجود مشکلات انتقال پولی، نیازمندی های مردم را از نگاه مواد اولیه و خوراکی به نرخ مناسب و ارزان تأمین نموده و سعی می کند تا از راه های مختلف زمینه اشتغالزایی را به مردم فراهم سازد.  

آقای خیرالدین مایل، تشریف آوری هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سایر اراکین بلند پایه حکومتی را خیرمقدم گفته، افزود: ما همیشه سعی و تلاش میکنیم تا دست نیازمندان را گرفته و زمینه کمک رسانی و همکاری را برای شان مساعد سازیم.

وی علاوه کرد: معیار کمک رسانی بنیاد خیریه «حاجی گل آغا پروانی» برای نیازمندان، قوم، سمت و یا یک قشر خاص جامعه نبوده، بلکه نیازمندی شدید مردم کشور معیار توزیع این کمک ها است، از این جهت خواستم تا روند کمک ها را از همین دفتر مدیریت بهتر کنیم و این روند را معیاری سازیم.

آقای مایل افزود: ما روند کمک رسانی را به تمام ولایات کشور مانند گذشته افزایش میدهیم و نه تنها برای مردم کمک میکنیم، بلکه میخواهیم از طریق برنامه های روی دست خویش برای هموطنان عزیز خود اشتغال زایی نیز نماییم.