آتش سوزی در مراکز تجارتی احمدی و اباسین ځدران باعث خسارات مالی به فعالین آن فروشگاه گردید است

مرکز تجارتی اباسین ځدران و مرکز تجارتی احمدی که از بزرگترین بازار های فروش تکه و لباس درشهر  کابل میباشند، روز قبل به علت نا معلومی آتش گرفته است که در نتیجه خسارات بزرګ مالی به مغازه داران و فروشندگان این مراکز وارد گردیده است.

گزارشگر و تیم بررسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با وقوع آتش‌سوزی، از محل حادثه دیدن نموده و با شاهدان عینی مصاحبه داشتند که به گفته دکانداران و مسوولین اطفائیه تا اکنون علت اصلی آتش‌سوزی مشخص نشده است ولی اکثریت اجناس و کالاهای این مغازه داران و فروشندگان طعمه حریق گردیده و از بین رفته است.

آمر حوزه سوم امنیتی در رابطه به این آتش‌سوزی به گزارشگر اتاق معلومات ارایه کرده گفت: در مرکز تجارتی احمدی بیش از  300 دوکان تکه و لباس موجود بودند که از آن جمله به 36 دوکان آسیب نرسیده و متباقی کلاً و قسماً از بین رفته اند. او همچنان افزود مرکز تجارتی اباسین ځدران از طبقات بالایی آتش گرفته بود که کارمندان اطفائیه در اسرع وقت رسیده و مانع پیشرفت آتش‌سوزی به منازل دیگر گردیدند.

مراکز تجارتی اباسین ځدران و احمدی  از مراکز مهم خرید در غرب کابل به شمار می روند که روزانه هزاران نفر برای خرید اجناس خود به این مراکز می روند. قابل ذکر است که مارکیت اباسین ځدران چند سال قبل نیز دچار آتش‌سوزی گردیده بود.