بیست و یکمین جلسۀ کمیته اجرائیه اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد

بیست و یکمین جلسۀ کمیته محترم اجرائیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تحت ریاست محترم توکل احمد یار  رئیس عمومی اتاق و با اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره و میرویس هوتک معاون مالی و اداری و همچنان سرپرست ریاست هیات عامل، در دفتر مرکزی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان ‏برگزار گردید.

در آغاز موضوعات شامل آجنداء توسط محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره به جلسه ارائه شد.

سپس گزارشات هیات عامل اتاق توسط محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری و همچنان سرپرست ریاست هیات عامل به جلسه مطرح شد که ‏پس از بحث‏ پیرامون موارد پیشنهادی کمیته محترم اجرائیه و ریاست هیات عامل اتاق؛ در مورد ‏تصامیم لازم ‏اتخاذ ‏گردید‎‏.‏