دیدار معاون سرمایه گذاری اتاق افغانستان با هیات رهبری اتاق بلخ

محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سفر کاری خویش به ولایت بلخ، با هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت هریک: محترم اسدالله اسدی رئیس کمیته حل منازعات، محترم الحاج محمود یوسفزی عضو هیات مدیره، محترم حاجی اجمل قادری مشاور ارشد اتاق بلخ، محترم احمد شکیب اکبری آمر اجرائیه اتاق بلخ و جمعی از تاجران کشور از سکتور های مختلف، در مقر اتاق این ولایت دیدار و پیرامون چالش های موجود سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر نمود.

در این ملاقات، هیات رهبری اتاق بلخ مشکلات موجود سکتور خصوصی در این ولایت و چالش های که تاجران و سرمایه گذاران در مستوفیت ولایت، در بخش های صادرات در بندر حیرتان و گمرکات با آن مواجه بودند را با محترم سلطان محمد صافی شریک ساخته و خواهان همکاری هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.

محترم سلطان محمد صافی، پس از استماع صحبت های هیات رهبری اتاق بلخ و مشکلات موجود ایشان، وعده سپرد که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مشکلات شان را با ارگان های ذیربط حکومت در میان گذاشته و در جهت رفع مشکلات موجود هر نوع تلاش لازم را انجام خواهد داد.