اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دهمین نشست (بحث متمرکز) سکتور خصوصی افغانستان-پاکستان

محترمان سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، خان جان الکوزی  رئیس اتاق مشترک پاکستان – افغانستان و عضو هیات مدیره اتاق، احمد ضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق مشترک، در نشستی که تحت عنوان « دهمین بحث متمرکز» با اشتراک محترمه طیبه مشعل و محترمه ضیاگل اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، محترم اجمل صافی عضوه هیات مديره اتاق مشترک، حضرت ولی هده وال معاون هیات مديره و داکتر شمس مجاهد رئيس هيات عامل اتاق ننگرهار، محترم ضیاوالله صافی رئيس هیات مديره اتاق کنرها، محترم امید حیدری و محترم ببرک اکبری از تاجران کشور و مشاورين اتاق مشترک و نقیب الله صافی رئیس اجرانیوی اتاق مشترک، به روز سه شنبه در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شد، اشترک نمودند.

در این نشست، از جانب اتاق مشترک پاکستان، محترم محمد زبیر مطیع والا و سایر اعضای رهبری اتاق مشترک پاکستان و نمایندگان اتاق ها و ارگان های مختلف آنکشور اشتراک داشتند.

در این دیدار، پیرامون نشست های قبلی اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان و همچنان روی طرزالعمل نشست های آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در نشست مذکور، مشکلات و فرصت های موجود و همچنان موضوعات مطروحه در جلسات قبلی مورد بحث قرار گرفته و اشتراک کنندگان از هر دو دولت خواستار تسهیلات بیشتر تجارت و ترانزیت گردیدند.

همچنان در این نشست، روی برخی مسائل فنی مانند: مجوز تبديل کانتينر در بندر کراچی، مشکلات حمل و نقل، افزایش قیمت اله ردیاب، مشکلات زیرساخت ها در بنادر، توافقنامه های منطقه ای، مشکلات ویزا، مشکلات در تعرفه گمرکی، تعلیق کامیون های ترانزیتی در اثر سیلاب و مصئونیت از جریمه ها برای آنها. معطل شدن تي يک، مشکلات صادرات پنبه، ذغال و صادرات تلک، تجارت پاکستان با آسیای میانه و بسیاری از مسائل دیگر نیز بحث صورت گرفته و به رفع مشکلات موجود و ایجاد تسهیلات بیشتر تجارتی و ترانزیتی تاکید صورت گرفت.