نشست هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با مسؤلان اتحادیه دوایی و وارد کنندگان ادویه

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم اسدالله کاکر رئیس اتحادیه دوایی و یک تعداد از تاجران وارد کننده ادویه در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث نمودند.

در نخست، محترم اسدالله کاکر و شماری از تاجران وارد کننده ادویه درمورد مشکلاتی که دربنادر، گمرکات، و سایر بخش ها داشتند صحبت نموده از هیات رهبری اتاق خواستند که تا مشکلات موجوده این سکتور را با مقامات ذیربط حکومت مطرح نموده و در قسمت حل آن همکاری نمایند.

سپس محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کننده گان این نشست و استماع مشکلات آنان، گفت: فعالیت قانون‌مند سکتور ادویه در کشور، ضرورت اولیه مردم بوده و بدون فعالیت این بخش، عرضه خدمات صحی در کشور نمیتواند به طور مؤثر و مطابق نیازمندی مردم ارائه گردد.

آقای مهمند وعده سپرد که اتاق مشکلات موجوده آنان را با مقامات ذیربط حکومت درمیان گذاشته و در زمینه حل آن تلاش خواهند کرد.

همچنان معاون اول اتاق، روی اتحاد، اتفاق و هماهنگی سکتور خصوصی در ارائه خدمات به مردم تاکید ورزیده و اقدامات جمعی را مؤثر خواند.

بعداً خانجان الکوزی عضو مدیره اتاق، گفت: اتاق همواره برای رسیدگی به مشکلات تاجران توجه جدی داشته است و ما خواهان حل مشکلات شما هستیم تا هر چه زود تر اموال تان داخل خاک افغانستان گردند.