نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با والی ننگرهار و سایر مسوولان حکومتی آن ولایت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و جمعی از تاجران کشور با محترم م.لوی محمد نعیم آخند والی ولایت ننگرهار، شاروال و رئیس گمرک آن ولایت ملاقات کرده و در مورد مشکلات تاجران در گمرکات و سایر موارد بحث و تبادل نظر نمودند.

در ابتداء محترم محمد یونس مهمند، ضمن قدردانی از همکاری خوب مقام ولایت در قسمت حل مشکلات و ایجاد تسهیلات به تاجران، روی یک سلسله مشکلات موجود دیگر تاجران در گذرگاه تورخم و گمرک آن ولایت از جمله مشکلات توقف موتر های سمنت وارداتی و پروسیجر زمانگیر به خاطر تست کیفیت سمنت صحبت نموده و خواهان همکاری مقام ولایت و مسوولان گمرک در زمینه حل مشکل تاجران گردید.  

والی محترم ننگرهار، ضمن اظهار خوش آمدید به محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هیات رهبری اتاق ننگرهار و استماع صحبت های آنان و مشکلات تاجران، وعده سپرد آنعده از مشکلاتی را که توسط مسوولان آن ولایت قابل حل باشد در زمینه رفع آن مشکلات اقدام صورت خواهد گرفت. وی افزود بعضی از مشکلات بزرگتر را با شورای اقتصادی کشور شریک ساخته و در قسمت حل آن مشکلات، تلاش خواهد نمود.