اعضای اتحادیه تاجران میوه تازه و سبزیجات، مشکلات شان را با رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری مطرح نمودند

محترم محمد يونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری، با محترم اختر محمد احمدی رئیس اتحادیه تاجران میوه تازه و سبزیجات و جمعی از تاجران عضو این اتحادیه ملاقات کرده پیرامون حل مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این نشست، آقای احمدی رئیس اتحادیه و تاجران میوه تازه و سبزیجات در رابطه به مشکلات شان در گذرگاه تورخم که به اثر تراکم وسایط ذغال سنگ صادراتی به پاکستان، باعث توقف، فاسد شدن و ایجاد مشکلات به لاری های حامل میوه های تازه و سبزیجات می گردند، به محترم مهمند معلومات ارائه کرده گفت: در فصل صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان که بیشترین صادرات آن از مسیر تورخم صورت می گیرد، باید به صادرات این محصولات اولویت داده شود و صادرات ذغال سنگ از سایر گذرگاه ها انجام شود تا باعث آسیب به محصولات تازه کشور نگردد. علاوه بر آن تاجران کشور پایین آمدن ارزش کلدار پاکستانی را چالش دیگری بر تجارت و صادرات کشور دانستند.
 
آنان از هیات رهبری اتاق خواستند تا مشکلات شانرا با مقامات دیربط حکومت مطرح نموده و در زمینه رفع این مشکلات و ایجاد تسهیلات به صادرات میوه تازه و سبزیجات، با آنان همکاری کند.
 
محترم محمد یونس مهمند، پس استماع مشکلات تاجران کشور، میوه تازه و سبزیجات را از اقلام بزرگ صادراتی کشور دانسته و نقش آنرا در اقتصاد دهاقین، باغداران و مردم کشور مهم توصیف کرد. آقای مهمند وعد سپرد که مشکلات شانرا با مقامات ذیربط حکومت شریک ساخته و در زمینه حل مشکلات آنان هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.