جلسۀ کمیته ترانسپورت و بارچالانی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد

محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره و محترم احمد فواد دوست رئیس کمیته تخصصی ترانسپورت و ترانزیت و عضو هیات مدیره اتاق، با تعدادی از رؤسأ و مسوولان اتحادیه های ترانسپورتی و بارچالانی کشور در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست، محترم سلطان محمد صافی، ضمن اظهار خوش آمدید به رؤسأ و مسوولان اتحادیه های ترانسپورتی و بارچالانی، در رابطه به تحولات اخیر در کشور به خصوص در قسمت بهبود امنیتی اشاره کرده و از کار و خدمات اتحادیه های ترانسپورتی و بارچالانی در حالات دشوار و بحرانی کشور قدردانی نمود. وی به بهتر شدن و معیاری سازی این سکتور در قسمت دریافت جواز رانندگی بین المللی برای رانندگان و آشنایی با زبان های خارجی تاکید نمود.
 
محترم احمد فواد دوست، از نقش و اهمیت ترانسپورت در رشد تجارت و انکشاف اقتصادی کشور یادآور شده و ضمن اشاره به مشکلات این سکتور در گذشته و ایجاد تغییرات در وضعیت فعلی، به هماهنگی میان اتاق و اتحادیه های ترانسپورتی و بارچالانی با ادارات ذیربط حکومتی تأکید ورزید.
 
در این نشست، رؤسأ و مسوولان اتحادیه های ترانسپورتی و بارچالانی، از مشکلات موجود حدود 650 اتحادیه و ریاست ترانسپورت در قسمت نبود کتابچه ترانسپورتی و عدم استفاده از کارت الکترونیکی و همچنان عدم تطبیق فیصله حکومت در زمینه تبدیلی اتحادیه های ترانسپورتی به شرکت های ترانسپورتی یادآور شده و وضعیت فعلی فعالیت اتحادیه ها و ریاست ترانسپورت را نگران کننده خوانده و از هیات رهبری اتاق خواستند تا آنان را در زمینه حل مشکلات شان با وزارت ترانسپورت و ادارات ذیربط همکاری نماید.
 
در اخیر، هیات رهبری اتاق، پس از استماع نظریات و مشکلات آنان، از رؤسأ و مسوولان اتحادیه های ترانسپورتی و بارچالانی کشور خواستند تا نمایندگان تمامی ولایات بعد از نشست مشورتی، طرح ها و مشکلات خود را جمعاوری کرده به شکل کتبی به اتاق بسپارند و اتاق تلاش خواهد نمود تا در دیدار با مسوولان وزارت ترانسپورت و همکاری با نهادهای ذیربط حکومتی در زمینه بهتر سازی وضعیت ترانسپورتی و حل مشکلات آنان، طرح ها و مشکلات آنان را شریک ساخته و اقدامات لازم صورت گیرد.