نشست هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری و جمعی از تاجران مواد نفتی با رؤسأ و مسوولان ادارات سکتوری حکومت

محترمان محمد يونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، جان آقا صادقی رئیس کمیته مواد نفتی و عضو هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک معاون مالی واداری هیات عامل اتاق و تعداد کثیری از تاجران مواد نفتی از ولایات مختلف کشور، در نشستی که در اداره انسأ با رؤسأ و مسوولان ادارات سکتوری حکومت برگزار شد، اشتراک ورزیده و پیرامون حل مشکل واردکنندگان مواد نفتی، ایجاد تسهیلات تجارتی و جلب سرمایه گذاری ها بحث و تبادل نظر نمودند.
 
دراین نشست، آقای مهمند ضمن سپاسگزاری از ریاست انسأ به خاطر برگزاری این نشست، مشکلات سکتور مواد نفتی به خصوص مشکلاتی را که تاجران مواد نفتی از لحاظ تطبیق استندرد ها در بنادر دارند و همچنان بخشی از مواد نفتی را که از ایران وارد می‌کنند و با استندرد های افغانستان تفاوت دارد، با مسوولان اداره ملی استندرد و ادارات ذیربط حکومت مطرح نمود. وی پیشنهاد کرد تا به منظور رفع مشکلات این سکتور کمیته ای متشکل از نمایندگان تاجران مواد نفتی و مسوولان ادارات ذیربط ایجاد گردد تا این کمیته در هماهنگی و همکاری یک دیگر روی مشکلات موجود و راه حل آن بحث تخنیکی نمایند.
 
همچنان آقای مهمند به نمایندگان ادارات یادشده پیشنهاد کرد که درمورد ایجاد ذخایر استراتیژیک زمستانی تصمیم جدی اتخاذ کنند، تا هموطنان ما در فصل سرما به مشکل کمبود مواد نفتی مواجه نشوند.
محترم مولوی فیض الله تمیم رئیس عمومی اداره ملی استندرد، درمورد مشکلات موجود صحبت نموده و وعده نمود که اداره ملی استندرد آماده هرنوع همکاری با تاجران در قسمت حل مشکلات شان میباشد.
 
در این نشست، نمایندگان تاجران سکتور مواد نفتی نیز به نمایندگی از ولایات شان صحبت نموده و بخشی از آنان خواهان اجازه ورود مواد با کیفیت نفتی از کشور ایران گردیده، گفتند که قیمت مواد نفتی ایران ارزان بوده و برای استفاده مردم و وسایط شان مناسب است.
 
همچنان دراین نشست،‌ نمایندگان محترم ریاست الوزرا، وزارت صنعت و تجارت، امورخارجه، اداره خط اهن، ریاست عمومی گمرکات و شرکت دولتی نفت وگاز نظریات ادارت شان را پیرامون استندردها و چگونگی راه حل مشکلات بیان داشته، وعده نمودند که با اتاق تجارت وسرمایه گذاری و تاجران واردکننده مواد نفتی در زمینه حل مشکلات شان همکاری می‌ نمایند.
 
در اخیر، فیصله برآن شد تا نمایندگان وارد کننده مواد نفتی و مسوولان اداره انسأ در نشست های تخنیکی به این مسائل رسیده گی کنند.