نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق کندهار با سفیر ترکیه در افغانستان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم محمد صدیق مهمند رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار، در حضور داشت محترم محمد ولی هوتک معاون اتاق این ولایت و سایر اعضای رهبری آن و همچنان جمع کثیری از تاجران و سرمایه گذاران این ولایت، در نشستی که به افتخار محترم جیهاد ایرگنای سفیر ترکیه در افغانستان و هیات همراه شان، در مقر اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار ترتیب شده بود، پیرامون توسعه تجارت، سرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور و ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان، بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در آغاز، محترم محمد صدیق مهمند، تشریف آوری آقای ایرگنان و هیات همراه شان را به ولایت کندهار، خاصتاً اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت خیر مقدم گفته و به منظور توسعه تجارت میان دو کشور و ایجاد تسهیلات به تاجران افغان خواهان بازگشایی قونسلگری ترکیه در کندهار گردید.
 
سپس محترم محمد یونس مهمند، با اشاره به روابط دیرینه دوستی میان ترکیه و افغانستان و ضمن تأیید تقاضای رئیس اتاق کندهار مبنی بر بازگشایی قونسلگری کشور ترکیه در این ولایت، ازکمک کشور ترکیه در قسمت اعمار فاز دوم بند برق کجکی سپاسگزاری نمود.
 
آقای مهمند وعده سپرد، در صورت آغاز فعالیت مجدد قونسلگری ترکیه در کندهار، اتاق این ولایت تاجران واقعی را معرفی خواهند نمود. وی خواهان همکاری نزدیک در عرصه صحی و تبادل تجارب و نظریات میان داکتران دو کشور به ویژه در ولایت کندهار گردیده و همچنان از آمادگی تاجران کندهار در زمینه صادرات پنبه به ترکیه نیز یادآور شد.
 
بعدا محترم مولوی حبیب الله آغا صاحب رئیس شورای علمای ولایت کندهار و تاجران این ولایت نیز در رابطه مناسبات دینی و فرهنگی و همچنان توسعه روابط تجاری – اقتصادی میان دو کشور صحبت نمودند.
 
در اخیر آقای ایرگنای، پس از استماع صبحت های هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اتاق کندهار و سخنرانان حاضر در مجلس، ضمن قدردانی از مهمان نوازی مردم افغانستان و به ویژه تاجران کندهار، وعده سپرد که در راستای توسعه تجارت، بازگشایی قونسلگری ترکیه در کندهار، تسهیلات صدور ویزای تجارتی و سرمایه گذاری های مشترک هرنوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.