نشست مقدماتی ریاست هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری با تعدادی از مسوولان شفاخانه های خصوصی کشور

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، طی نشست مقدماتی با محترم داکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج و تعدادی از مسوولان شفاخانه های خصوصی پیرامون طرح های شان در جهت مشارکت عامه و خصوصی و حمایت اتاق بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای وهاج، در رابطه به رشد سکتور صحت طی سال های اخیر و نقش سکتور خصوصی به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا و بعد از تحول در کشور که مریضان همواره با مشکلات ویزه و سفر به خارج مواجه بودند، صحبت نموده و از اتاق خواست تا به خاطر رشد سکتور صحت در بخش خصوصی، حل مشکلات مریضان و هماهنگی بیشتر با حکومت، طرح ها و پیشنهادات بخش خصوصی را جهت مشارکت عامه و خصوصی با وزارت صحت عامه شریک ساخته و در زمینه همکاری نماید.
 
آقای عطایی، ضمن مهم خواندن بخش خصوصی در ارائه خدمات معیاری و صحی به بیماران کشور، خواهان سهم گیری تمامی بخش های سکتور صحی جهت ارائه یک راهکار مؤثر و همه جانبه گردیده و در این زمینه هرنوع همکاری اتاق را در قسمت رشد و حمایت از بخش خصوصی در ارائه خدمات صحی وعده نمود. وی از مسوولان حاضر در این نشست خواست تا در جلسه بعدی، تمامی بخش ها و انجمن های خصوصی طرح ها و پیشنهادات مشخص خود را در قسمت مشارکت عامه و خصوصی در عرصه های مختلف صحی ترتیب و به اتاق پیشکش نمایند، تا بعداً اتاق در زمینه عملی سازی آن با وزارت صحت و ارگانهای ذیربط تلاش های لازم خویش را به خرج دهد.