سی و هشتمین اجلاس عمومی اتاق تجارت، صنایع و زراعت کشور های اسلامی برگزار شد

سی و هشتمین اجلاس عمومی و کمیته اجرائیه اتاق تجارت، صنایع و زراعت ‏کشور های اسلامی، روز یکشنبه 26 سرطان سال روان تحت ریاست محترم شیخ عبدالله صالح رئیس عمومی اتاق تجارت، صنایع و زراعت کشور های اسلامی از عربستان سعودی با حضور روسا و معاونین اتاق های تجارت و صنایع 57 کشور اسلامی در شهر مسقط عمان تدویر یافت که در اجلاس اجرائیوی اتاق اسلامی از جانب افغانستان، محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اشتراک ورزید. ‏
 
در این نشست، آقای شیخ عبدالله صالح، رئیس اتاق تجارت، صنایع و زراعت کشور های اسلامی به اشتراک کنندگان جلسه خوش آمدید گفته و پس از ‏عملی شدن آجندا، بحث داخل کمیته ها را آغاز کرده و تبادل نظریات مطابق آجندا به صورت خلاصه در کمیته های جدا گانه ادامه یافت. البته در این نشست عضویت اتاق تاتارستان و انجمن تاجران مسلمان تایلندی منظور و موضوع تفتیش اتاق اسلامی نیز با تائید اکثریت آرا تصویب گردید. همچنان در ادامه، کشور های عضو اتاق اسلامی از کارکرد ‏ها و برنامه های که طی چند سال اخیر تحت ریاست هیئت عامل اتاق اسلامی راه اندازی شده بود، ستایش نمودند.‏
 
سپس، محترم شفیق الله عطایی، به نمایندگی از اتاق تجارت و ‏سرمایه‌گذاری افغانستان پیرامون نقش اتاق های کشور های اسلامی در ارتقای فعالیت های تشبثاتی مخصوصاً جلب سرمایه گذاری ها، ایجاد شرکت های سهامی مشترک، ارتقای سطح کیفی و ظرفیتی تشبثاتی، انتقال میوه سیتروس از افغانستان به کشور های اسلامی، شبکه سازی میان اتاق های اسلامی، تسهیل B2B ها، عقد تفاهمنامه های بین اتاق های اسلامی، ایجاد راه کار ها و پلاتفورم های مناسب برای تبلیغ و آگاهی دهی از فرصت های موجود در کشور های اسلامی صحبت نمود.
 
در حاشیه این اجلاس، رئیس هیات عامل اتاق با محترم انجنیر رضا جمعه الصالح رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع کشور عمان ملاقات کرده و روی گسترش همکاری و هماهنگی ها میان دو اتاق یاد آورشد. در مقابل رئیس اتاق عمان وعده سپرد تا به زودی تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق تجارت و صنایع عمان را بصورت حضوری به امضاء خواهند رساند. وی افزود باید فرصت های تجارتی و صادراتی میان دو طرف مساعد گردد و در قسمت تسهیل ویزه عمان برای تجار و سرمایه گذار علاقمند افغانستان اطمینان داد.
 
همچنان در ادامه جلسات حاشیوی محترم شفیق الله عطایی با سکرتر جنرال اتاق کشور های اسلامی روی همکاری های اتاق اسلامی برای ظرفیت سازی و سایر موارد با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ملاقات و تبادل نظر نمود.