ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامسوولان دفتر یوناما در افغانستان

محترمان انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره و شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، با محترم اسکات اسمیت مشاور یوناما و تیم همراه شان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون چالشهای سکتور خصوصی در افغانستان و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست روی مشکلات فرا راه تجارت و سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری ها، رفع موانع تجارتی، رشد و حمایت از سکتور خصوصی بحث صورت گرفت.
 
محترم سید جاوید برهان، تشریف آوری اسکات اسمیت وتیم همراه شان را به اتاق خیر مقدم گفته و با اشاره با مشکلات سکتور خصوصی افغانستان در زمینه های داد و ستد تجارتی و چالش سرمایه گذاری، حمایت جامعه جهانی را از فعالیت های سکتور خصوصی مهم دانست.
 
محترم شفیق الله عطایی، ضمن ازائه معلومات در مورد فعالیت های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یک سلسله چالش های موجود فرا راه فعالیت سکتور خصوصی کشور، به بهتر شدن وضعیت امنیتی، از بین رفتن فساد در ادارات حکومتی و بعضی از دستاورد های سکتور خصوصی در عرصه صادرات و استخراج معادن اشاره کرده، حمایت جامعه جهانی را در راستای رشد سکتور خصوصی و تطبیق پروژه های زیر بنایی مهم خوانده و خواستار همکاری های مشترک به خاطر تقویت سکتور خصوصی و رشد تجارت گردید.
 
همچنان آقای عطایی، خواهان همکاری جامعه جهانی در راستای واگذاری سرمایه های منجمد شده مردم افغاستان، حل مشکلات انتقال پولی، تقویت بانک های خصوصی و فراهم سازی بسته های حمایتی از تشبثات کوچک و متوسط گردید.
 
آقای اسکات اسمیت و سایر مسوولان یوناما، پس استماع نظریات هیات رهبری اتاق و پیشنهادات شان در قسمت حمایت از فعالیت های تجاری، رفع چالش های موجود و جلب سرمایه گذاری ها، وعده نمودند که این نشست ها را ادامه داده و در همکاری اتاق به رفع چالش های موجود، رشد تجارت و حمایت از سکتور خصوصی همکاری خواهند کرد.