سفر هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و هیات عالیرتبه دولتی افغانستان به ازبکستان

محترمان خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محمد گردیزی، محمد داود یوسفزی، سید پرویز سادات هوفیانی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره اتاق، در سفر تجارتی که تحت ریاست محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و اشتراک نماینده خاص معاونیت اول رئیس‌الوزرا، معین وزارت اقتصاد، نماینده وزارت ترانسپورت، محترمان: عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار اتاق و رئیس اتاق غزنی، آرش یونسی رئیس اتاق بلخ، عبیدالله نورزی رئیس اتاق نیمروز، عبدالمجید نیازی رئیس اتاق اندخوی، نورآغا ابراهیمی رئیس اتاق میدان وردک و تعدادی از تاجران کشور، به ازبکستان داشتند، پیرامون توسعه تجارت و حل مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی با مقامات ازبکستان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این سفر، هیات عالیرتبه تجارتی افغانستان و هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در نشست های متعدد با مقامات و مسوولان سکتورهای مختلف ازبکستان روی موضوعات تجارتی و حل مشکلات تاجران افغان بحث نمودند.
 
آقای خیرالدین مایل، در نشستی که با نماینده وزارت امور خارجه ازبکستان صورت گرفت، روی مشکلات تاجران افغان به ویژه در زمینه دسترسی تاجران افغان به ویزه ازبکستان یادآور شده و خواهان تسهیلات بیشتر در این مورد گردید.
 
در نشست دیگری که میان هیات افغانی و تاجران افغان مقیم ازبکستان صورت گرفت، روی مشکلات تجارتی بحث شد. آقای خیرالدین مایل از هماهنگی وزارت صنعت و تجارت کشور در زمینه تدارک این سفر و برگزاری نشست های تجارتی ابراز خرسندی نموده و نشست مذکور را در توسعه تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه خاصتاً کشور ازبکستان مهم خواند.
 
در اخیر این نشست، مشکلات، نظریات و پیشنهادات تاجران حاضر در جلسه توسط محترم نورالدین عزیزی و هیات عالیرتبه افغانی استماع گردیده، آقای عزیزی به سوالات و پیشنهادات آنان پاسخ ارائه نموده و وعده سپرد تا به مشکلات شان رسیدگی کرده و در جهت حل آن هر نوع همکاری لازم را انجام خواهند داد.