اهدای کمک نقدی حدود 30 میلیون افغانی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری به کمیته اضطرار زلزله اخیر

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به منظور کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و پکتیا و همچنان هماهنگی بهتر با ریاست کمیته اضطرار، مجموعاً مبلغ حدود 30 میلیون افغانی پول نقد را که شامل 13 میلیون کمک رهبری اتاق مرکز، بیش از ده میلیون افغانی کمک رهبری اتاق کندهار، و متباقی از ولایات هرات، بلخ، کندز و سایر ولایات میشد، طی محفلی در حضور داشت رسانه ها و تاجران کشور به این کمیته اهداء نمود.
 
در این محفل محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، مولوی شرف الدین مسلم رئیس کمیته اضطرار، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، عبدالمتین سعید رئیس عمومی گمرکات، خاورین نماینده معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، خانجان الکوزی، ذکریا بریالی و جان آقا صادقی اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، مسعود راحت سرپرست ریاست هیات مدیره اتاق کندهار، رؤسای اتحادیه ها، تاجران و رسانه ها حضور داشتند.
 
محترمان محمد یونس مهمند، ضمن اتحاف دعا به قربانیان و آسیب دیدگان زلزله و اظهار خوش آمدید به مهمانان حاضر در این نشست، گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در اولین روز حادثه کمک های خود را به آسیب دیدگان زلزله در ولایات پکتیکا، خوست و پکتیا اعلام نمودند. وی افزود که در جمآوری و رسانیدن کمک ها، علاوه بر هیات رهبری اتاق مرکز و سایر اتاق های ولایتی، تعدادی از شرکت های خصوصی، اتحادیه های مختلف و تاجران نیز سهم گرفته اند.
 
آقای مهمند، گفت: اتاق به خاطر رسانیدن و منسجم ساختن کمک ها و اعتمادی که بالای کمیته اضطرار دارد، تصمیم گرفت تا پول های جمعآوری شده را در اختیار این کمیته قرار دهد تا با در نظرداشت نیاز های فوری آسیب دیدگان، توزیع نماید. وی ضمن قدردانی از همکاری ارگانهای مختلف در حل مشکلات تاجران، با اشاره به مشکلات تاجران از ریاست عمومی گمرکات خواست تا با ایجاد تسهیلات بیشتر در حل مشکلات گمرکی تاجران همکاری کند.
 
محترم سلطان محمد صافی، در صحبت های خود گفت: هر زمانی که ملت ما به مشکلات و حوادث طبیعی مواجه شده، اتاق و تاجران کشور به کمک هموطنان خود شتافته است. هیات رهبری اتاق بعد از نشست اضطراری در مورد زلزله اخیر و اعلام آمادگی کمک هایش، به ساحات آسیب دیده سفر نموده و بعد از بررسی ساحات زلزله زده به این نتیجه رسید تا کمک های خود را از طریق ریاست کمیته اضطرار به مردم آسیب دیده و نیازمند برساند.
 
محترم شفیق الله عطایی، در مورد میکانیزم جمعآوری کمک ها از رهبری و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، معلومات ارائه کرده، افزود: علاوه بر کمک های نفدی فوق الذکر، شرکت های خصوصی، نهادها و اتحادیه های عضو اتاق از سراسر کشور ده ها میلیون افغانی را جمعآوری و به ساحات آسیب دیده انتقال و توزیع نموده اند. وی، از کمیته اضطرار خواست تا این کمک ها را مطابق به نیازمندی مردم اولویت بندی کرده و در اختیار آنان قرار دهد.
 
محترم خان جان الکوزی در مورد نحوه کمک ها از طریق اتاق، شرکت های مختلف سکتور خصوصی، نهادها و اتحادیه های عضو اتاق معلومات کرده و ابراز امیدواری کرد که این کمک ها به نیازمندان اصلی آن برسد.
محترم مولوی شرف الدین مسلم، از تدویر این نشست و جمعآوری کمک های اتاق به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و پکتیا اظهار سپاس و قدردانی کرده گفت: کمک های سکتور خصوصی در همچو حالات بسیار مهم و ارزشمند بوده و ما تلاش می کنیم تا این کمک ها را به نحو مطلوب به نیازمندان برسانیم.
 
همچنان در این کنفرانس محترمان خاورین و عبدالمتین سعید، از کمک های اتاق سپاسگزاری نموده و از رسیدگی به مشکلات تاجران به ویژه در گمرکات کشور اطمینان داد.
محترم مسعود راحت سرپرست ریاست هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار از کمک هیات رهبری و تاجران کندهار یاد آوری کرده و چک نقدی بیش از ده میلیون افغانی را به ریاست کمیته اضطرار اهداء نمود.