ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان با رئیس مؤسسه (Spark)

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های روابط بین الملل، خدمات انکشاف تجارتی و پالیسی و روابط عامه اتاق، با آقای دیپوت رئیس مؤسسه (Spark)ملاقات کرده و پیرامون همکاری های مشترک بحث و گفتگو نمود.
 
آقای دیپو در مورد فعالیت های موسسه (Spark) که یک نهاد حمایت کننده در زمینه تطبیق پروژه های آموزش حرفوی جوانان، ظرفیت سازی و حمایت از تشبثات کوچک برای 14 کشور جنگ زده به همکاری اتاق آن کشورها بوده، معلومات ارائه کرده افزود: در صورتی که اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان همچو برنامه های را رویدست داشته باشد و بخواهد که ما در تطییق این پروژه اتاق را حمایت کنیم، مؤسسه سپارک حاضر است در زمینه تطبیق و جلب حمایت مالی این پروژه ها از سوی دونر های بین المللی، با اتاق همکاری کند.
 
آقای عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای دیپو و ارائه معلومات در مورد فعالیت های اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، از برنامه های این مؤسسه استقبال نموده گفت: اگر این مؤسسه بتواند اتاق را در بخش های ظرفیت سازی، آموزش تشبثات کوچک، بازاریابی و دسترسی به مارکیت های جهانی حمایت کند، اتاق حاضر به همکاری خواهد بود.
 
در این نشست تفاهم شد تا اتاق پروژه ها و برنامه های رویدست خود را به موسسه (Spark)ارائه کند و مؤسسه مذکور پروژه ها را اولویت بندی نموده و در تطبیق آن اتاق را همکاری نماید.