امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان و موسسه تحصیلات عالی جهان

اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، به سلسله همکاری هایش با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی، تفاهمنامه همکاری را با موسسه تحصیلات عالی جهان به امضاء رسانید.
محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، در مورد حمایت اتاق از مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی گفت: اتاق همواره تلاش ورزیده است تا پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی خصوصی را در راستای رشد ظرفیت های تخنیکی و کارآموزی حمایت و همکاری نماید.
 
به اساس این تفاهمنامه، اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان در هر سمستر برای 20 تن از محصلان موسسه تحصیلات عالی جهان زمینه کار آموزی را در رشته های اقتصاد، مدیریت و تجارت مساعد ساخته و متقابلاً محصلانی که جهت شمولیت و آموزش از سوی اتاق به موسسه تحصیلات عالی جهان معرفی می شوند، از 50 درصد تخفیف مستفید می گردند.
 
این تفاهنامه توسط محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق و محترم دکتور عبدالحکیم نوری رئیس موسسه تحصیلات عالی جهان به امضاء رسید.