امضای تفاهمنامه همکاری وصل افغانستان به سیستم تیر دیجتال، میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و ریاست عمومی گمرکات

اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و ریاست عمومی گمرکات طی نشستی در دفتر مرکزی اتاق، تفاهمنامه همکاری وصل افغانستان به سیستم تیر دیجتال را به امضاء رسانیدند.
 
در این نشست، محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، در مورد اهمیت گذار از سیستم غیر دیجیتالی به تیر دیجتال صحبت نموده و داشتن روابط میان کشور های مختلف از طریق تیر دیجتال را در توسعه تجارت و ترانزیت کالاهای تجارتی مهم خواند.
 
محترم محمد عمر مهمند معاون عملیاتی گمرکات، درمورد اهمیت موقعیت جغرافیایی افغانستان از نظر ترانزیت صحبت نموده، گفت که افغانستان میتواند نقش خوبی در ترانزیت کالا ها میان کشور های آسیای مرکزی وجنوب آسیا داشته باشد. وی افزایش استفاده سیستم را تیر را درسه ماه اول امسال امیدوارکننده خواند ه، افزود که انتظار میرود امسال بیشتر از 50 هزار وسایط از سیستم تیر استفاده کنند واین پروسه همچنان روبه افزایش است.
 
سازمان IRU ازکشورهای عضو تیر خواسته است تا به منظور جلوگیر از فساد و سرعت بخشیدن پروسه، از طریق تیر دیجیتال باهم وصل شوند.