شانزدهمین جلسه‌ هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد

شانزدهمین جلسه‌، سومین دور هیات محترم مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق و با اشتراک محترمان، محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، نصیر احمد عرب معاون خدماتی، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر ‏سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، ذکریا بریالی، آذرخش حافظی، محمد داود یوسفزی، احمد ضیاء عظیمی شینو زاده، احمد شکیب احمدیار، ضیاءالدین اچکزی و بهادر خیر خواه اعضای هیات مدیره، ‏در دفتر مرکزی ‏اتاق برگزار ‏شد.‏
 
این جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید به روح شهدای زلزله اخیر آغاز و بعد از اعلان کمک 15 میلیون افغانی هیات رهبری اتاق به آسیب دیده گان این زلزله، آجندای جلسه ازسوی محترم ذکریا بریالی ارائه گردیده و ‏سپس محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، گزارش کاری هیات عامل را ‏به جلسه مطرح ‏نمود‎.‎
 
در جلسه مذکور، پیرامون تصاویب و فیصله های نزدهمین کمیته محترم اجرائیه و همچنان روی سایر پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره و هیات عامل بحث صورت گرفته و در رابطه به آن تصامیم لازم اتخاذ ‏گردید‎.