امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری و شورای تجارتی همکاری برای افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و شورای تجارتی همکاری برای افغانستان به منظور همکاری های مشترک در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری های دو کشور، تفاهمنامه همکاری را به امضاء رسانیدند.
به اساس این تفاهمنامه، طرفین تلاش های خود را برای اجرای پروژه ها و تجارت مشترک و همچنان مشارکت شرکت های روسی و افغانی در بخش های حمل و نقل، تدارکات، منابع معدنی، انرژی، ساخت و ساز، مهندسی مکانیک، زراعت و سکتور بانکداری، توسعه می بخشند.
 
این تفاهمنامه توسط محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و محترم دیمتری انتونوف رئیس شورای تجارتی همکاری برای افغانستان به امضاء رسید.