شرکت سهامی سرمایه گذاری (افغان انویست) طی مراسمی افتتاح و به فعالیت آغاز کرد

شرکت سهامی سرمایه گذاری «افغان انویست» توسط محترم ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزار، محترم نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت، محترم شهاب الدین دلاور وزیر معادن پترولیم، رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هریک خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره، شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، خان جان الکوزی، عصمت الله وردک و احمد ضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره اتاق، محترم عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار اتاق، محترم احمد شاه حکیمی معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل و سایر اعضای رهبری آن، نمایندگان سیاسی بعضی از کشورها و اشتراک رؤسای اتاق های مختلف، رؤسای بعضی از اتاق های ولایتی و صدها تن از تاجران و سرمایه گذاران کشور، رسماً افتتاح و به فعالیت آغاز نمود.
 
محترم ملا برادر، حضور سهمداران بزرگ متشکل از اقوام مختلف در این شرکت سهامی را نمادی از وحدت ملی و گام مثبت خوانده افزود که ما همواره به مشکل تاجران و سرمایه گذاران در جلسات اقتصادی ریاست الوزرا توجه کرده ایم و سعی می کنیم که به هرمشکل سکتور خصوصی رسیدگی کنیم.
 
محترم نورالدین عزیزی، ضمن ابراز تبریکی به مردم کشور و سهمدار این شرکت بزرگ سرمایه گذاری، در مورد افزایش صادرات افغانستان طی سال جاری مژده داده، افزود که انتظار داریم که صادرات در سال جاری خورشیدی به حدود 2 میلیارد دالر افزایش یابد.
 
محترم خیرالدین مایل احمدی، ایجاد همچو یک شرکت برزگ سهامی را در رشد اقتصاد کشور مهم خوانده، از مردم و تاجران کشور خواست تا با سهیم شدن در سرمایه گذاری های شرکت افغان انویست از سرمایه گذاران خود حمایت کنند. وی تاکید بر آن داشت که ما سعی می کنیم کشور خود را با سرمایه گذاری تاجران و سرمایه گذاران افغان آباد سازیم.
 
محترم شیرباز کمین زاده، در مورد ساختار تشکیلاتی و سرمایه گذاری شرکت انویست معلومات کرده و از سایر تاجران و سرمایه گذاران کشور خواست تا با سرمایه گذاری در سکتور های مختلف این در رشد اقتصاد کشور سهم بگیرند.
 
قابل ذکر است که شرکت سهامی «افغان انویست» با سرمایه گذاری ابتدایی 250 میلیون دالر توسط 13 تن از سرمایه گذاران بزرگ کشور در بخش های تولید انرژی برق، استخراج معادن، ساختمان و انکشاف زراعت سرمایه گذاری می نماید.