دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان با رئیس اتاق تجارت و صنایع جهموری بشكورتوستان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، طی سفرکاری به روسیه، در حضور داشت محترمان جمال ناصر غروال سفير افغانستان مقیم مسکو و میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، با محترم خاکیموف تیمور رئیس اتاق تجارت و صنایع جهموری بشكورتوستان ملاقات کرده و روی توسعه تجارت و همکاری های مشترک بحث و تبادل نطر نمود.
 
در این ملاقات، آقای مهمند ضمن معرفی اتاق تجارت و سرمایه افغانستان و فعالیت تجاری – اقتصادی آن، روی توسعه تجارت میان دو کشور و همکاری های مشترک میان دو اتاق تاکید نمود. وی در این زمینه پیرامون سرمایه گذاری در بخش زیربنا ها و سکتور ساختمان در افغانستان، واردات و صادرات و نیازمندی مردم افغانستان به مواد نفتی و خوراکی مانند آرد، گندم، روغن و موضوعات ترانزیت بحث نمود.
 
آقای خاکیموف تیمور، با ابراز خرسندی از ارائه معلومات آقای مهمند در مورد فعالیت های تجارت و سرمایه افغانستان، از پیشنهادات ایشان استقبال نموده و هر نوع همکاری اتاق تجارت و صنایع جهوری بشكورتوستان را در جهت همکاری های مشترک و توسعه تجارت دو کشور وعده نمود.