ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاجران و صادر کننده گان جلغوزه

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، با تعدادی تاجران و صادرکننده گان جلغوزه در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو نمود.
 
تاجران و صادر کننده گان جلغوزه، در رابطه به مشکلات سد راه صادرات جلغوزه به کشورهای همسایه و منطقه خصوصاً انتقال از راه هوا صحبت نموده و از رهبری اتاق خواستند تا جهت رسیدگی به مشکلات شان در همکاری با شرکت های هوایی و ارگان های ذیربط امارت اسلامی همکاری نماید.
 
محترم محمد یونس مهمند، بعد از استماع مشکلات تاجران و صادر کننده گان جلغوزه، وعده نمود که اتاق در رابطه به رفع مشکلات شان و همچنان ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات جلغوزه کشور در هماهنگی و همکاری با شرکت های هوایی و ارگانهای ذیربط امارت اسلامی تلاش نموده و هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.