اعضای اتحادیه وارد کنندگان رخت مشکلات شان را با رهبری اتاق مطرح نمودند

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم حاجی عبیدالله رئیس اتحادیه وارد کنندگان رخت و تعداد ی از اعضای این اتحادیه در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون حل مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
محترم حاجی عبیدالله و اعضای رهبری اتحادیه وارد کنندگان رخت، در رابطه به مشکلات تجارتی شان با کشور های چین و امارات متحده عربی به خصوص عدم دسترسی به ویزه برای تاجرانی که با این کشور ها کاروبار تجارتی دارند، مشکل انتقال پول به خارج از کشور جهت خرید کالاهای تجاری را با رهبری اتاق شریک ساخته و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.
 
محترمان محمد یونس مهمند و سلطان محمد صافی، پس از استماع مشکلات تاجران مذکور، وعده نمودند که اتاق این موضوعات را با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان شریک ساخته و تلاش خواهند کرد تا این مشکلات را در تفاهم با سفارتخانه های جمهوری مردم چین و امارات متحده عربی در کابل، حل نمایند.