پارک صنعتی کوتل تخت در میدان وردک، توسط وزیر صنعت و تجارت و اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افتتاح شد

پارک صنعتی کوتل تخت در میدان وردک روز چهارشنبه، توسط محترمان نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره و احمد ضیا عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی، مولوی محمد امین عمری والی میدان وردک، نور آغا ابراهیمی رئیس اتاق تجارت سرمایه ګذاری ولایت میدان وردک، اجمل شینوزاه معاون و سایر اعضای هیات مدیره اتاق میدان وردک، رسماً افتتاح گردید.
 
محترم نورالدین عزیزی، در سخنرانی خود به اهمیت این پارک اشاره نموده گفت: پارک صنعتی کوتل تخت اولین پارک صنعتی است که توسط امارت اسلامی افتتاح گردید. وی افزود، این پارک به مساحت 200 جریب زمین در سال 1392 خورشیدی در حومه میدان شهر تهداب گذاری شده بود تا سکتور خصوصی جهت تاسیس کارخانه‌های تولیدی در آن سرمایه گذاری کند.
 
آقای عزیزی، افزود: این پارک صنعتی به خاطر نزدیک بودن به ولایت کابل از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده و تولیدات آن با مصرف کم به پایتخت انتقال داده خواهد شد؛ آغاز فعالیت فابریکه ‌های تولیدی این پارک در وضعیت کنونی یک گام مهم در رشد صنعت و تولیدات داخلی کشور می ‌باشد.
 
محترم خان محمد سرفراز باز، نقش پارک های صنعتی را در رشد اقتصاد و تولیدات داخلی مهم دانسته گفت: پارک های صنعتی در واقع محل مناسب رشد و انکشاف صنایع و همچنان زمینه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی محسوب شده و بناءً لازم است تا در زمینه احداث، انکشاف و مدیریت پارک های صنعتی منحیث بستر رشد صنایع داخلی توجه لازم صورت گیرد.
 
آقای باز افزود: احداث و انکشاف پارک های صنعتی موجب میشود تا صنعت و تولیدات ملی انکشاف یابد؛ صادرات کشور ازدیاد یافته و باعث توازن در بیلانس تجارت گردد؛ ایجاد فابریکات صنعتی، زمینه ساز رونق کار و اشتغال گردیده و این امر ثبات اقتصادی و سیاسی را درپی دارد؛ عواید سرانه را افزایش داده و باعث بهبود وضعیت توزیع عواید در جامعه میگردد؛ نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین میشود و از منابع داخلی استفاده مؤثر به عمل می آید.
 
محترم احمد ضیاء عظیمی شینوزاده، از توجه حکومت به رشد اقتصادی و ایجاد پارک های صنعتی استقبال نموده و آنرا برای رشد و بالندگی اقتصادی، جلب و جذب سرمایه گذاری ها، استفاده مؤثر از منابع ملی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و به‌وجود آوردن رفاه اجتماعی مهم خوانده و تأکید کرد که باید در زمینه انکشاف صنایع و تولیدات ملی توجه لازم صورت گیرد.