نشست آنلاین سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری با مسوولان UNDP

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری در یک نشست آنلاین با حضور داشت مسوول دیپارتمنت سروی و انکشاف تجارت اتاق با تعدادی از مسوولان UNDP پیرامون از سر گیری سروی وضعیت کاروبار در افغانستان، بحث و گفتگو کرد.
 
در این نشست آقای عطایی، در رابطه به وضعیت اقتصادی افغانستان و فعالیت های اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری به ویژه سروی های متعددی که در رابطه به وضعیت کاروبار در افغانستان از سوی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری به همکاری دفتر جی آی زید از سال 2012 الی 2020 انجام شده بود، معلومات مفصل ارائه کرد. وی مشخصاً در مورد اهمیت این سروی ها و چالش های که فرا راه کاروبار متشبین، تاجران و سرمایه گذاران کشور طی سالهای اخیر وجود داشت و از سوی اتاق شناسایی و راه حل هایی هم جهت رفع این چالش ها و ایجاد پالیسی های مؤثر جهت انکشاف سکتور خصوصی به رهبری حکومت وقت و جامعه جهانی مطرح میشد، صحبت نمود.
 
مسوولان UNDP پس از شنیدن صحبت ها و نظریات سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری، علاقمندی خود را در قسمت راه‌اندازی مجدد این سروی ها نشان داده، وعده سپردند که در این زمینه جلساتی را برگزار نموده و روی راه‌اندازی مجدد این سروی ها در همکاری با اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری، اطمینان دادند.