نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری با مسوولان دفتر اتحادیه اروپا

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری و محترم احمد ضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره، با حضور داشت محترمه رویا حافظی رئیس اجرایی اتاق زنان محترم حجت فضلی رئیس اجرایی اداره حرکت و محترم امید غفورزی مسوول دیپارتمنت روابط بین الملل اتاق، طی نشستی با محترمان تامس نیکولسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان و پاکستان، رئیس اتحادیه اروپا، فردیناند جنریک مسوول بخش های سیاسی، مطبوعاتی و معلوماتی اتحادیه اروپا برای افغانستان و مسوول بخش اقتصادی این اتحادیه روی وضعیت اقتصادی افغانستان و فعالیت های سکتور خصوصی بحث و گفتگو نمودند.
 
در این نشست آقای عطایی، در رابطه به وضعیت اقتصادی افغانستان و فعالیت های اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری کشور معلومات مفصل ارائه کرد. وی در زمینه بهبود وضعیت امنیتی و فعالیت های تجاری و اقتصادی اتاق از جمله افزایش صادرات طی ماه های اخیر و همچنان چالش های موجود صحبت نموده و نقش جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا را در قسمت حمایت های تخنیکی از سکتور خصوصی، تطبیق پروژه های بزرگ و رشد اقتصادی کشور مهم توصیف کرد.
 
محترم احمد ضیاء عظیمی شینوزاده، از مشکلات موجود در سکتور صحت افغانستان، خصوصاً عدم دسترسی این سکتور به خریداری وسایل و تجهیزات طبی دست اول از کشورهای اروپایی یادآوری کرده و از مسوولان اتحادیه اروپایی در این زمینه خواهان همکاری تخنیکی جهت تامین نیازمندی سکتور صحت گردید.
 
مسوولان اتحادیه اروپا، طی صحبت های شان از نقش این اتحادیه پس از تحولات اخیر در کشور به ویژه از حمایت کشور های اروپایی از فعالیت های سکتور خصوصی افغانستان در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کاهش فقر اطمینان دادند.