ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رئیس سنری انرژی گروپ

محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم عبدالکریم کبیر رئیس کمپنی "سنری انرژی گروپ" و تیم همراه شان، در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون سرمایه گذاری کمپنی مذکور در سکتور انرژی و تولید برق بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست محترم عبدالکریم کبیر، در مورد کمپنی "سنری انرژی گروپ" در ایالت متحده امریکا و فعالیت های آن در سکتور انرژی و تولید برق به هیات رهبری اتاق معلومات ارائه کرد. وی از دیدار با مقامات ذیربط امارت اسلامی افغانستان در رابطه با سرمایه گذاری در افغانستان یاد آوری کرده و از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز خواهان همکاری در این زمینه گردید.
 
محترم خان محمد سرفراز باز، پس از اظهار خوش آمدید به محترم عبدالکریم کبیر و تیم همراه شان، از فرصت های موجود سرمایه گذاری در کشور به ویژه از نیاز موجود در بخش انرژی برق صحبت نموده و به منابع موجود انرژی قابل تجدید در کشور اشاره کرده و هرنوع همکاری اتاق را در سرمایه گذاری های مشترک با سکتور خصوصی افغانستان وعده سپرد.
 
محترم خانجان الکوزی، ضمن یادآوری از فعالیت های 90 ساله اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فضای خوب سرمایه گذاری که با تأمین امنیت و از بین رفتن فساد در ادارات دولتی مساعد گردیده است، یادآوری کرده و کمپنی "سنری انرژی گروپ" را تشویق نمود تا در تامین انرژی برق از منابع مختلف به خصوص منابع آبی کشور سرمایه گذاری نماید.