ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رهبری اتاق کاپیسا

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، محترم شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با حضور داشت میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، با محترمان فیض آقا قادری معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کاپیسا، دوست محمد سخی زاده معاون صنعتی هیات مدیره و جان آغا هاشمی عضو هیات مدیره اتاق این ولایت در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات و پیشنهادات این اتاق بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست، هیات رهبری اتاق کاپیسا، در مورد مشکلات سکتور خصوصی این ولایت در بخش مالیاتی، سرمایه گذاری سکتور خصوصی در عرصه های مختلف خاصتاً در زمینه اعمار سردخانه ها و یک سلسله مشکلات دیگر در این ولایت صحبت کرده، ضمن اینکه از هیات رهبری اتاق دعوت به عمل آوردند تا از این ولایت بازدید نمایند، خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان نیز گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند و محترم شیرین آغا سخی، ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری اتاق کاپیسا و بعد از شنیدن مشکلات و پیشنهادات ایشان، از پیشنهادات رهبری این اتاق در زمینه سرمایه گذاری ها استقبال نموده و وعده سپردند که موضوعات یاد شده را با رهبری اتاق در میان گذاشته در جهت تطبیق آن هرنوع همکاری لازم را انجام خواهند داد.
 
آقای مهمند، از دعوت رهبری اتاق کاپیسا تشکر کرده، افزود که پیام آنان را به سایر اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهند رسانید و حتماً سفری به آن ولایت خواهند داشت.