مشکلات اتحادیه واردکنندگان سیخ گول و آهن آلات در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مورد بحث قرار گرفت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ‏ با محترم مطیع‌الله گردیزی معاون شرکت محمد گردیزی و تعدادی از اعضای اتحادیه واردکنندگان سیخ گول و آهن آلات در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این نشست، اعضای اتحادیه واردکنندگان سیخ گول و آهن آلات در رابطه به مشکلات موجود شان، به خصوص از بلند رفتن تعرفه گمرکی سیخ گول و آهن آلات شاکی بودند و می گفتند: در وضعیت فعلی اقتصادی که قدرت خرید مردم پایین آمده است، بلند بردن تعرفه گمرکی سیخ گول و آهن آلات، روی بازار های کشور و خرید مردم تأثیرات منفی گذاشته است. ایشان از رهبری اتاق خواستند تا در قسمت حل مشکلات شان در تفاهم با ارگان های ذیربط حکومت همکاری کند.
 
محترم محمد یونس مهمند، بعد از شنیدن مشکلات اعضای اتحادیه واردکنندگان سیخ گول و آهن آلات کشور، وعده سپرد که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، مشکلات آنانرا با ادارات ذیربط حکومت امارت اسلامی در میان گذاشته و تلاش خواهند کرد که به مشکل شان رسیدگی صورت گیرد.