اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مرکز تجارت خارجی چین (CFTC) تفاهمنامه همکاری را به امضاء رسانید

محترمان: سید جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و ‏شفیق‌الله ‏عطایی سرپرست ریاست هیات عامل، با حضورداشت محترم لطف‌الله امینی معاون کمیته ترانسپورت و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان و امید غفورزی مسوول دیپارتمنت روابط بین‌الملل اتاق، در یک نشست آنلاین با مسوولان مرکز تجارت خارجی چین (CFTC) China Foreign Trade Centre تفاهمنامه همکاری را به امضاء رسانیدند.
 
مرکز تجارت خارجی کشور چین (CFTC) نهادیست که تحت حمایت وزارت تجارت جمهوری مردم چین فعالیت می نماید و نمایشگاه واردات و صادرات چین را که همه ساله تحت نام نمایشگاه کانتون شناخته می شود، برگزار می کند.
 
مرکز تجارت خارجی چین، یک نهاد تجاری بوده که عمدتا نمایشگاه های تخصصی بزرگی را سازماندهی و مجتمع نمایشگاهی کانتون را اداره می کند. این مرکز کنوانسیون و نمایشگاه ملی کشور چین را اداره نموده و مشاغلی مانند ساخت و ساز نمایشگاه ها، خدمات هوتل، مدیریت املاک، پذیرایی، تبلیغات، سفرهای تجاری و خدمات تجاری را از طریق شرکت های سهامی پوشش می دهد.
 
محترم سید جاوید برهان، امضای این تفاهمنامه را گامی در راستای توسعه تجارت دو کشور و همکاری های مشترک تجارتی و همچنان فرصتی برای معرفی محصولات افغانستان نامید.
‏محترم شفیق‌الله ‏عطایی، ضمن معرفی اتاق و ارائه معلومات مفصل در مورد فعالیت های آن، در رابطه به فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور صحبت کرد.
محترم هو گوای قونسل امور اقتصادی سفارت چین مقیم کابل، حمایت خود را از امضای تفاهمنامه و همکاری نهاد تجارت خارجی چین با اتاق اعلام نمود.
 
محترم یی جی جینگ معاون سکرترجنرال CFTC گفت که با امضای این تفاهمنامه ما شاهد برگزاری نمایشگاه های حضوری میان تجار و سرمایه‌گذار افغانستان و چین خواهیم بود و امضای تفاهمنامه را برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور مهم می پنداریم.