جلسه رهبری اتاق در مورد ایجاد نمایندگی اکادمی IRU در افغانستان برگزار شد

نشست رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک محترمان: سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره، ‏شفیق‌الله ‏عطایی سرپرست ریاست هیات عامل، فواد احمد دوست عضو هیات مدیره و رئیس کمیته ترانسپورت اتاق، لطف الله امینی معاون کمیته ترانسپورت و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان در دفتر مرکزی اتاق برگزار شد.
 
در این نشست پیرامون اهمیت پروژه ایجاد اکادمی سازمان ترانسپورت جاده یی (IRU) و چالش های موجود فرا راه فعالیت ها و تطبیق سیستم (TIR)، نقش اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در تطبیق این پروژه، هماهنگی بیشتر میان اتاق و وزارت ترانسپورت جهت الزامی ساختن آموزش های تخنیکی شرکت های ترانسپورتی و ارتقای ظرفیت رانندگان شامل سیستم تیر بحث صورت گرفته و هیات رهبری اتاق نظریات خویش را در زمینه ابراز داشتند.
 
همچنان در این نشست روی اقدامات عملی در قسمت ایجاد اکادمی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ارزیابی دقیق از وضعیت شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی به همکاری وزارت ترانسپورت و تفکیک بخش های مختلف این سکتور بحث صورت گرفت.