نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سکرتر جنرال امنیت غذایی سازمان کشور های اسلامی (IOFS)

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با حضور داشت محترمان شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، جان آقا صادقی و احمد ضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل و امید غفورزی مسوول دیپارتمنت روابط بین الملل اتاق، در دفتر مرکزی این اداره با محترم یرلان بی دولت، سکرتر جنرال امنیت غذایی سازمان کشورهای اسلامی (IOFS) ، محترم دولت یمبردیف، آمر پروتوکول سازمان IOFSو محترم عبدالله منافع مطولو مسوول ارتباط دفتر سازمان IOFS ملاقات کرده و در مورد همکاری های تخنیکی اتاق در تطبیق پروژه های سازمان مذکور بحث و تبادل نظر نمود.
 
در ابتداء محترم یرلان بی دولت، از اتاق به خاطر ترتیب این ملاقات تشکر نموده و در رابطه به برنامه های روی دست امنیت غذایی سازمان کشور های اسلامی (IOFS) که در جنوری سال روان میلادی میان سازمان کشورهای اسلامی و هلال احمر کشور های اسلامی جهت کمک رسانی به مردم افغانستان تفاهم نامه همکاری را به امضاء رسانیدند، معلومات ارائه کرده و خواهان همکاری تخنیکی اتاق در جهت تطبیق پروژه های روی دست این سازمان گردید.
 
آقای یرلان بی دولت، در مورد استراتیژی 10 ساله این سازمان که شامل 5 پایه و 16 برنامه می شود گفت: ما در نظر داریم که چگونه بتوانیم محصولات غدایی حلال را مطابق نیاز کشور های اسلامی تهیه بنمائیم. وی هدف اصلی سازمان کشورهای اسلامی (IOFS) را انکشاف اقتصادی، رشد احتماعی و حمایت از تجارت عنوان نموده و در رابطه به پروژه های روی دست این نهاد در افغانستان به شکل زیر معلومات ارائه کرد:
• پروژه تهیه کمک گندم و آرد سازمان کشور های اسلامی (IOFS) از کشور قزاقستان و انتقال آن برای مردم افغانستان.
• ظرفیت سازی و کمک به دهاقین افغان به شکل ماشینری و تخم های بذری اصلاح شده جهت تولید بیشتر گندم.
• انکشاف صنعت مواد غذایی و ارزش افزایی جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال.
• تهیه آب آشامیدنی صحی برای مردم افغانستان.
 
آقای بی دولت، توسعه تجارت را به سود دو کشور قزاقستان و افغانستان دانسته، گفت: حاضراست تا در قسمت تدوید نمایشگاه ها، کنفرانس های تواصل تجارتی و نشست های تجارتی میان دو کشور در هماهنگی با دولت قراقستان همکاری کند. وی از اتاق خواست تا پروپوزل های خویش را در رابطه به اقلام غذایی مورد ضرورت مردم افغانستان با این نهاد شریک سازد تا بتوانند آنرا تهیه کنند.
 
سپس محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای یرلان بی دولت و تیم همراه شان، گفت: طوری که در نشست قبلی وعده کرده بودیم، اتاق حاضر است تا در راستای تطبیق پروژه های که قرار است در افغانستان عملی گردند، به ویژه در زمینه ارزش افزایی پروژه های کلان زراعتی همکاری نماید. وی افزود: از اینکه زراعت افغانستان میکانیزه نشده لذا ضرورت است تا در قسمت صادرات مواد غذایی افغانستان به کمک این نهاد بعضی از سرتفکیت های حلال را تهیه و صادرات خویش را افزایش دهد.
 
آقای مهمند، از وضعیت امنیتی خوب افغانستان و کاهش فساد در شرایط فعلی یادآور شده و از همکاری اتاق در بخش تهیه مواد غذایی حلال و تطبیق سایر پروژه های این سازمان اطمینان داد. وی به موقعیت جغرافیایی افغانستان در زمینه اتصال ترانزیت کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیا یادآور شده و ضمن استقبال از تدویر کنفرانس مشترک تجارتی میان قزاقستان و افغانستان از اتاق جهت میزبانی این کنفرانس در کابل نیز ابراز آمادگی نمود.
 
معاون اول هیات مدیره اتاق، از فرصت های خوب سرمایه گذاری در افغانستان به ویژه در سکتور صحت، تولید انرژی برق یادآوری کرده و از سکرتر جنرال امنیت غذایی این سازمان خواست تا با کشورهای عضو خود در تماس شده و آنان را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان نماید.