ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس و تعدادی از مسوولان شفاخانه امیری کابل

محترمان، محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و خان جان الکوزی عضو هیات مدیره، با محترم میرویس امیری رئیس شفاخانه امیری و تعدادی از مسوولان آن ملاقات کرده پیرامون بعضی از مشکلات موجود این شفاخانه صحبت نمودند.
 
رئیس شفاخانه امیری از مشکلی که فراراه فعالیت این شفاخانه پیش آمده بود و باعث گردید تا فعالیت های آن برای سه روز متوقف گردد یادآور شده و از هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ابراز تشکر نمود که در مساعی ایشان و همکاری نهادهای ذیربط امارت اسلامی افغانستان این شفاخانه توانست روند عادی فعالیت خود را از سر گیرد.
 
محترم محمد یونس مهمند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را یک نهاد ملی و مدافع فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی عنوان کرد که در شرایط دشوار فعلی از سکتور خصوصی کشور دفاع نموده و برای رفع مشکلات آن تلاش می ورزد. وی شفاخانه امیری را یکی از سرمایه گذاری های بزرگ سکتور خصوصی در عرصه صحت نامید که مطابق استندرد های عصری فعالیت می نماید و باید از فعالیت های آن حمایت صورت گیرد.