ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری با شماری از تاجران ولایت ننگرهار و اتحادیه وارد کنندگان رخت و لباس

محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، خان جان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، با محترمان محمد همایون خواجه زاده معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل، عنایت الله صدیق زی و زلمی عظیمی اعضای هیات مدیره اتاق ننگرهار و همچنان اتحادیه وارد کنندگان رخت و لباس ملاقات کرده پیراموان مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
محترم محمد همایون خواجه زاده و تاجران ننگرهار در رابطه به مشکلات شان در بخش گمرکات و توقف صد ها موتر حامل اموال تجارتی شان در گذرگاه تورخم را با هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری در میان گذاشته و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان با مقامات ذیربط امارت اسلامی افغانستان گردیدند.
 
در این نشست، محترم حاجی عبیدالله رئیس اتحادیه وارد کنندگان رخت ولباس، روی بعضی از مشکلات دیگر از جمله: مشکلات در اخذ جواز کارت اسلحه، مسدود بودن اکونت های بانکی تاجران، انتقال پول جهت خرید اموال تجارتی به کشور های خارجی و مشکلات گمرکی را با رهبری اتاق مطرح نموده خواهان همکاری اتاق گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند و سایر اعضای رهبری اتاق، پس از استماع مشکلات تاجران ولایت ننگرهار و همچنان اتحادیه وارد کنندگان رخت ولباس، وعده سپردند که مشکلات مطروحه آنان را با مقامات ذیربط امارت اسلامی افغانستان در میان گذاشته و تلاش خواهند کرد که هر چه زودتر به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.