ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تعدادی از تاجران نفت و گاز کشور

محترم محمد یونس مهمند معاول اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم معراج الدین پرهیز یک تن از تاجران ملی کشور و همچنان مشاور ارشد اتاق و تعدادی از تاجران نفت وگاز ملاقات کرده و پیرامون مشکلات و موضوعات تجارتی شان بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای پرهیز و تاجران مذکور، در رابطه به چالش های موجود امنیتی که در این اواخر باعث نگرانی تاجران کشور گردیده است، یادآور شده و از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند تا نگرانی و مشکلات آنان را با مسوولان امنیتی امارت اسلامی شریک سازند. آنان در مورد کاهش نرخ نفت و گاز در بازارهای کشور پیشنهاد داشتند که در صورت ایجاد تسهیلات بیشتر از سوی امارت اسلامی افغانستان به تاجران این سکتور و به ویژه در زمینه قرارداد خرید نفت و گاز با کشورهای همسایه، می توانند نفت و گاز مورد نیاز مردم را به قیمت پایین تهیه وعرضه کنند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید و استماع مشکلات، نظریات و پیشنهدات آنان، وعده سپرد که اتاق موضوعات مطرح شده از جانب ایشان را با رهبری ارگان های ذیربط امارت اسلامی افغانستان شریک ساخته و هرنوع همکاری و تلاش لازم را در زمینه حل مشکلات آنان انجام خواهد داد.