تفاهم جدید با شرکت هوایی کام در زمینه انتقال جلغوزه به کشور چین

به اثر تلاش های متداوم اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جهت ایجاد تسهیلات به صادر‌کنندگان کشور به ویژه صادرات و انتقال جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین، امروز در نشستی که با حضور محترم عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان، محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل اتاق، خانجان الکوزی عضوی هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، حاجی رقیب آمر عملیاتی شرکت هوایی کام ایر، دلدار ځدران رئیس اتحادیه و شماری از تاجران جلغوزه در هوتل کابل استار برگزار گردید، شرکت هوایی کام ایر موافقت نمود تا با در نظرداشت تخفیف 50 سنت در هر کیلو جلغوزه نظر به نرخ قبلی که مبلغ 4.5 دالر امریکایی بود، منبعد فی کیلو جلغوزه را به مبلغ 4 دالر به کشور چین انتقال دهد.
 
محترم عبدالسلام حنفی، در مورد پالیسی تجارتی امارت اسلامی افغانستان صحبت نموده و به افزایش پرواز ها جهت صادرات کشور تاکید کرد. وی جلغوزه را یکی از اقلام مهم صادراتی خوانده و هدایت داد تا یک کمیته در این زمینه ایجاد گردد و این کمیته وظیفه خواهد داشت تا صادرات جلغوزه را تحت نظر گیرد که پول ها یا اسعار خارجی آن واپس به افغانستان انتقال یابد و در ضمن باید در همکاری با سایر ارگانهای ذیربط امارت اسلامی از قاچاق آن جلوگیری به عمل آید.
 
محترم محمد یونس مهمند، از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری در جهت افرایش صادرات یادآور شده و تاکید داشت که تمامی پول های صادراتی محصولات افغانستان خصوصاً پول دالری جلغوزه به افغانستان انتقال یابد و در این زمینه باید صادرکنندگان جلغوزه از راه زمین تعهد و تضمین بسپارند.
محترم خان جان الکوزی، از زیان های قاق جلغوزه به پاکستان یادآور شده و تاکید داشت اگر جلغوزه به شکل ترانزیت از راه پاکستان به چین صادر شود مشکلی وجود نخواهد داشت ولی از قاچاق آن باید جلوگیری به عمل آید.
 
محترم انجنیر سید جاوید برهان، به چالش های امنیتی سکتور خصوصی طی روز های اخیر اشاره کرده و از رهبری امارت اسلامی افغانستان خواست تا در این زمینه توجه بیشتر مبذول نماید. وی در مورد صادرات جلغوزه به پروسس و بسته بندی معیاری مطابق سرتفکیت (آی سو) تأکید نمود تا جلغوزه کشور بتواند از اعتبار بین المللی برخوردار گردد.
 
محترم دلدار زدران، از همکاری خوب اتاق تجارت و سرمایه گذاری ابراز سپاس و قدردانی نموده و تعهد سپرد که در زمینه صادرات قانونی جلغوزه به ویژه از راه هوا به چین و انتقال اسعار دالری آن به کشور مطابق به پالیسی تجارتی امارت اسلامی عمل خواهد نمود.