هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان اتحادیه جلغوزه و تعدادی از تاجران ولایات مختلف، پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو نمود

محترمان، محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره و شفیق‌الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق با محترم دلدار ځدران رئیس اتحادیه جلغوزه افغانستان و شماری از تاجران و صادرکنندگان جلغوزه که از ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا به کابل آمده بودند در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
در این نشست، تعدادی از تاجران ولایات نامبرده ادعا داشتند که صادرات از راه هوا به کشور چین جوابگوی تولیدات داخلی نبوده و به گفته آنان خصوصاً جلغوزه سورت پایین در چین بازار نداشته و کشور پاکستان بازار خوبی برای جلغوزه می باشد. ایشان خواهان آن بودند که به جلغوزه مانند سایر محصولات صادراتی کشور اجازه صادرات از راه زمین به پاکستان داده شود.
 
محترم دلدار ځدران رئیس اتحادیه صادرات جلغوزه افغانستان و تعدادی از تاجران صادر کننده، صادرات از راه هوا و راه های قانونی به چین و سایر کشورها را به سود کشور و تولید کنندگان داخلی عنوان کرده، گفتند: تولید و پروسس جلغوزه در کشور باعث اشتغال به هزاران تن از هموطنان و فعالیت کارخانه های پروسس جلغوزه، افزایش قیمت این محصول و رشد عواید داخلی و صادرات قانونی می گردد. به گفته مسوولان اتحادیه، صادرات جلغوزه به کشور همسایه سبب خواهد شد تا این محصول در آن کشور پروسس و بسته بندی شده و تحت نام کشور همسایه به چین و سایر کشورها صادر شود که این کار باعث ضربه بزرگ به صادرات جلغوزه افغانستان و عواید داخلی می گردد.
 
محترم محمد یونس مهمند، پس از استماع نظریات دو طرف، گفت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از صادرات قانونی جلغوزه حمایت نموده مخالف هر نوع تجارت غیر قانونی جلغوزه به کشورهای همسایه می باشد. وی افزود اتاق خواهان آنست که جلغوزه تولید شده افغانستان در کارخانه های داخلی پروسس و بسته بندی شده و به قیمت خوب به چین و سایر کشورهای جهان به فروش برسد که این امر باعث اعتبار و افزایش قیمت جلفوزه افغانستان، اشتغالزایی در کشور و رشد عواید داخلی می گردد.
 
آقای مهمند وعده سپرد که اتاق تلاش خواهد نمود تا راه های مناسب را برای صادرات جلغوزه افغانستان جستجو نماید و در این راستا با شرکت های هوایی داخلی گفتگو خواهد نمود تا جلغوزه کشور را با قیمت ارزان به کشورهای مختلف به خصوص چین که بزرگترین مارکیت برای جلغوزه کشور می باشد، انتقال دهند. وی تأکید داشت که اتاق در این زمینه باید به منافع ملی ارجحیت داده و تاکید خواهد کرد تا از صادرات غیر قانونی جلوگیری به عمل آید.