ملاقات سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس هیات مدیره شرکت مشترک ازبک-روس

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم احمد خاتاموف رئیس هیات مدیره و بنیانگذار شرکت مشترک ازبک - روس انرگوماش هولدینگ و رئیس گروپ کمپنی های فرغانه ازبیکستان در دفتری کاری اش ملاقات کرده و پیرامون زمینه ها و فرصت های موجود سرمایه گذاری در کشور بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به محترم احمد خاتاموف، در رابطه به فرصت های بالقوه سرمایه گذاری به ویژه در بخش های معادن، خدمات و سایر عرصه ها معلومات مفصل و همه جانبه ارائه کرده و شرایط موجود را برای سرمایه گذاری های مشترک در زمینه های مختلف و همچنان توسعه تجارت خصوصاً استفاده از خاک افغانستان جهت صادرات و ترانزیت کالاهای تجارتی و محصولات ازبیکستان به کشور های جنوب آسیا یک فرصت خوب دانست.
 
آقای خاتاموف، با ابراز تشکر از سرپرست ریاست هیات عامل اتاق به خاطر ارائه معلومات سودمند ایشان، از برنامه های کاری خود در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان یادآور شده و علاقمندی خود را در زمینه سرمایه گذاری در عرصه مختلف نیز ابراز داشت.