تاجران سیب و اتحادیه باغداران میدان وردک، مشکلات شانرا با هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در میان گذاشتند

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل، حاجی شرف الدین مشاور ارشد اتاق، با محترم حاجی نصرالله معاون اتحادیه باغداران میدان وردک و شماری از تاجران سیب پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو نمود.
 
محترم حاجی نصرالله و تاجران سیب ضمن قدردانی از همکاری همیشگی اتاق در زمینه حل مشکلات شان، در رابطه بلند بودن تعرفه سیب از سوی حکومت پاکستان که باعث آسیب به صادرات و باغداران کشور می باشد ابراز نگرانی کرده و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات با مسوولان ذیربط امارت اسلامی افغاستان گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند، پس از استماع مشکلات اتحادیه باغداران میدان وردک و تاجران سیب، از مشکلاتی که در گذشته سیب وارداتی به صادرات سیب و باغداران کشور وارد کرده بود یادآور شد افزود که امسال در اثر توجه امارات اسلامی، واردات سیب خارجی در موسم سیب کشور متوقف گردیده است. وی افزود که هیات تجارتی اتاق که عازم پاکستان شده است در راستای کاهش تعرفه بالای سیب نیز تلاش های خود را انجام داده اند.
 
آقای مهمند وعده نمود تا مشکلات و پیشنهادات مشخص آنان را با وزارت صنعت و تجارت و ادارات مربوطه امارت اسلامی افغانستان در میان گذاشته سعی می کنند تا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.