ملاقات سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس مؤسسه انکشاف و تحفظ جامعه افغان

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در حضور داشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، با اسدالله کریمی رئیس «مؤسسه انکشاف و تحفظ جامعه افغان» در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و پیرامون طرح های اقتصادی این مؤسسه بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این نشست، آقای کریمی در رابطه به طرح مؤسسه مذکور در زمینۀ ارزش افزایی، به ویژه در بخش های باغداری، فارمداری، صنایع کوچک و چگونگی عرضه و تقاضای آن به بازار را با سرپرست ریاست هیات عامل اتاق شریک ساخت. وی همچنان از شیوه های این مؤسسه به خاطر حمایت از فعالیت های تشبثاتی کوچک و متوسط این مؤسسه که دارای نتایج مثبت در کشور های منطقه خاصتاً ایران، هندوستان و یک سلسله کشور های دیگر که دستاوردهای خوبی را نیز در قبال داشته است، یادآور شد.
 
آقای کریمی، افزود، با توجه به شرایط موجود افغانستان که عمدتا یک کشور زراعتی بوده از مؤثریت این پروژه ها در بخش های باغداری، فارمداری و صنایع کوچک که نیاز به سرمایه گذاری های کوچک دارد اطمینان داده و خواهان همکاری اتاق در زمینه عملی سازی این پروژه ها گردید.
 
آقای عطایی، از طرح پیشنهادی مؤسسه مذکور استقبال نموده و وعده سپرد که اتاق زمینه کمپاین و آگاهی دهی طرح مؤسسه مذکور به سکتور خصوصی را مساعد ساخته و در نهایت جهت عملی سازی آن در مرکز و ولایات هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.