ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس شرکت تولیدی و مونتاژ« گرین » در افغانستان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم ضیاءالدین اچکرزی عضو هیات مدیره اتاق، با محترم داکتر میرنقی رئیس شرکت تولیدی و مونتاژ«گرین» ملاقات کرده و پیرامون سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان و همکاری اتاق بحث و تبادل نظر نمودند.
 
آقای نقی، در رابطه به سرمایه گذاری شرکت تولیدی و مونتاژ« گرین » که یک شرکت ایرانی بوده و در بخش کمپیوتر از یکسال به اینسو فعالیت خود را در شهر کابل آغاز نموده است، به هیات رهبری اتاق معلومات ارائه کرده و با توجه به مشکلاتی که در اثر تحولات اخیر عاید حال شرکت مذکور گردیده است، خواهان همکاری اتاق گردید.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به رئیس شرکت گرین، گفت که مشکلات پیش آمده گذرا و موقتی بوده و ابراز امیدواری کرد که وضعیت کاروبار هر چه زودتر بهبود یابد. وی افزود اتاق از سرمایه گذاری های خارجی در کشور استقبال می نماید و وعده سپرد که در زمینه حل مشکلات شان هر نوع همکاری ممکن را انجام خواهد داد.