نشست معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اتحادیه جلغوزه افغانستان و تعدادی از تاجران پرزه جات و تایر

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، باحضورداشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری و سرپرست ریاست هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های انکشاف صادرات و سرمایه گذاری و روابط با دولت و خدمات حقوقی اتاق طی نشست های جداگانه با محترم دلدار ځدران رئیس اتحادیه جلغوزه افغانستان و تعدادی از تاجران پرزه جات و تایر در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو کرد.
 
آقای ځدران و تاجران مذکور از همکاری همیشگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه صادرات جلغوزه و حل مشکلات شان در گذشته، ابراز قدردانی نموده؛ نرخ های ارائه شده از سوی شرکت های هوایی در قسمت انتقال جلغوزه به کشور چین را بلند دانسته و از رهبری اتاق خواستند تا در زمینه کاهش نرخ انتقال جلغوزه به چین، در تفاهم با شرکت های هوایی همکاری بیشتر نماید.
 
تاجران و وارد کنندگان پرزه جات و تایر، مشکلات شان را در رابطه به گمرکات و بلند رفتن تعرفه گمرکی با رهبری اتاق در میان گذاشته و خواهان همکاری هیات رهبری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران مذکور، وعده نمود که رهبری اتاق از صادرات به کشورهای همسایه و منطقه به ویژه صادرات جلغوزه به کشور چین که یکی اقلام مهم صادراتی کشور می باشد، حمایت نموده و از همکاری اتاق مبنی بر گفتگو با شرکت های هوایی در زمینه کاهش نرخ انتقال به چین اطمینان داد. وی افزود: اتاق تلاش می نماید تا هرچه زودتر فعالیت دهلیز های هوایی با کشور های مختلف نیز از سر گرفته شود.
 
آقای مهمند، در قسمت حل مشکلات تاجران و وارد کنندگان پرزه جات و تایر موتر، از آنان خواست تا در این زمینه لست و پیشنهادات مشخص خود را به اتاق بسپارند و وعده نمود که اتاق تلاش می نماید تا در همکاری با ادارات ذیربط امارت اسلامی افغانستان به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.