ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان

محترمان، محمد یونس مهمند معاول اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر ‏سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره، خانجان الکوزی، ذکریا بریالی، عصمت الله وردک، محمد داوود یوسفزی، ضیاءالدین اچکزی و سید پرویز سادات هوفیانی اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار اتاق، شیرباز کمین زاده رئیس اتاق صنایع و شماری از تاجران کشور، ‏شام روز سه شنبه با محترم مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در مقر آن وزارت ملاقات کرده و پیرامون مشکلات تاجران و سرمایه گذاران کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست محترم محمد یونس مهمند، طی سخنان کوتاه ابتدا تقرر محترم امیرخان متقی را به حیث سرپرست وزارت امور خارجه تبریک گفته و همچنان داشتن روابط حسنه با کشورهای همسایه و منطقه برای رشد تجارت افغانستان نهایت ضروری خواند. وی در مورد بعضی از مشکلات تاجران از جمله مشکلات صدور ویزه بعضی از کشور های همسایه و منطقه، مشکلات بانکی، موضوع تأمین امنیت تاجران و سرمایه گذاران صحبت نموده و خواهان همکاری وزارت امور خارجه گردید.
 
محترم خانجان الکوزی، از آمدن حکومت امارت اسلامی خرسندی نموده افزود که مشکلات تجار از بابت فساد و عدم امنیت در مسیر شاهراه ها در این حکومت جدید از بین رفته است. وی داشتن روابط حسنه با کشورهای همسایه و منطقه را یک اصل مهم دانسته و خواستار آن گردید که وزارت امور خارجه با تمامی کشورهای همسایه به دلیل روابط تنگاتنگ اقتصادی فرصت تجدید روابط تجاری - اقتصادی را از دست ندهد.
همچنان در نشست محترمان سید جاوید برهان و محمد داوود یوسفزی اعضای هیات مدیره و تعدادی از تاجران نیز مشکلات خویش را بیان داشتند.
 
محترم مولوی امیر خان متقی، ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری اتاق و تاجران کشور، افزود که حکومت امارت اسلامی به هدف کاستن از مشکلات مردم و تجار کشور نهایت همکاری و کوشش خویش را خواهند نمود. وی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواست که مشکلات تجار کشور را طی یک لست مشخص و مشرح به همراه طرح های پیشنهادی جهت رفع مشکلات شان ارسال نماید.